Documentos

Atrás

Udal plenoa

Udal plenoaren ohiko bilkuraren deialdia
27 AGO
Iragarki taula

OHIKO OSOKO BILKURAREN DEIALDIA

         Alkate–Lehendakariak agindutakoari jarraiki, honakoarekin OHIKO OSOKO BILKURARAKO deialdia luzatzen dizut, adierazten dizudan egun eta ordutan egin beharrekoa, eta erabaki duen jarraiko gai zerrenda eztabaidatzeko.

EGUNA: 2018ko abuztuaren 27, ASTELEHENA

ORDUA: 20:30

        AZTERGAI ZERRENDA:

  1. Aurreko bilkuretako akten onarpen proposamena:

  • 2018/02/19 Ezohikoa

  • 2018/05/08 Ezohikoa

  • 2018/05/28 Ohikoa

  • 2017/07/20 Ezohikoa

 

2. Alkatetzak emandako ebazpenen berri ematea.

 

3. Erregu eta galderak.

 

Erabaki hau zinegotzi guztiei jakinaraziko zaie, eta beharrezkoa den dokumentazioa banatuko zaie deialdiarekin batera,  eta oholean Bando bidez iragarriko da herritarren ezagupenerako. Bete dadin honela agintzen da.

 

Berastegin,2018ko abuztuaren 3a.