Documentos

Atrás

Udal plenoa

Udal plenoaren ohiko bilkuraren deialdia
26 NOV
Iragarki taula

OHIKO OSOKO BILKURAREN DEIALDIA

Alkate–Lehendakariak agindutakoari jarraiki, honakoarekin OHIKO OSOKO BILKURARAKO deialdia luzatzen dizut, adierazten dizudan egun eta ordutan egin beharrekoa, eta erabaki duen jarraiko gai zerrenda eztabaidatzeko.

EGUNA: 2018ko azaroaren 26, ASTELEHENA

ORDUA: 20:30

        AZTERGAI ZERRENDA:

  1. Alkatetzaren ebazpenen berri ematea.
  1. Aurreko batzarrei dagozkien aktei oharpen aurkezpena.
  • 2018ko abuztuak 27ko akta (Ohikobilkura)
  • 2018ko irailak 24ko akta (Ezohikobilkura)
  • 2018ko urriak 15eko akta (Ezohikobilkura)
  1. 2018. Urterako soldatak igotzeko proposamena.
  1. 2019. urteko udalaren aurrekontua, lantalde organikoa eta lanpostuen erlazioa hasiera batez onartzeko proposamena.
  1. Azaroak 25, emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna adierazpen instituzionala onartzeko proposamena.

 

 

Erabaki hau zinegotzi guztiei jakinaraziko zaie, eta beharrezkoa den dokumentazioa banatuko zaie deialdiarekin batera,  eta oholean Bando bidez iragarriko da herritarren ezagupenerako. Bete dadin honela agintzen da.

 

Berastegin, 2018ko urriaren 10a.