Documentos
Atrás

Udal plenoa

Udal plenoaren ohiko bilkuraren deialdia
1 ABR
Iragarki taula

OHIKO OSOKO BILKURAREN DEIALDIA

         Alkate–Lehendakariak agindutakoari jarraiki, honakoarekin OHIKO OSOKO BILKURARAKO deialdia luzatzen dizut, adierazten dizudan egun eta ordutan egin beharrekoa, eta erabaki duen jarraiko gai zerrenda eztabaidatzeko.

EGUNA: 2019ko apirilaren 1, ASTELEHENA

ORDUA: 20:30

        AZTERGAI ZERRENDA:

1. 2019/01 Kreditu aldaketa onartzeko proposamena.

 

2. Tolosaldeko Emakumeen Etxearen proiektuari babesa ematea.

 

3. EAJ/PNV alderdiak banatutako aldizkariaren azalpen eskaera.

 

4. 2019ko otsailaren 25eko udalbatzaren bilkuran etxez etxeko laguntza eta etxebizitza babestuetako zerbitzuetako udal langilean kontrataziori buruz Berastegiko alkateari eskatutako informazioa eta Idazkari-kontuhartzaileari kontratazio horiei buruz eskatutako legezkotasun txostena, eta azken osoko bilkuratik hona gai honi buruz emandako pausoak.

 

5. 2019ko Hauteskunde Orokorretan parte hartuko dute hauteskunde-mahaien kideen izendatzea.

 

Erabaki hau zinegotzi guztiei jakinaraziko zaie, eta beharrezkoa den dokumentazioa banatuko zaie deialdiarekin batera,  eta oholean Bando bidez iragarriko da herritarren ezagupenerako. Bete dadin honela agintzen da.

 

Berastegin,2019ko apirilaren 1a.