Publicador de contenidos

ETXEZ ETXEKO LANGILEEN LAN POLTSA

Covid-19 pandemiaren eraginez, Berastegiko Udalaketxez etxeko laguntzako jarduketarako langileen lan poltsa egiteko beherra dauka. 30 ...

GARBITZAILEEN LAN POLTSA

Covid-19 pandemiaren eraginez, Berastegiko Udalak udal eraikinetako garbiketarako langileen lan poltsa egiteko beherra dauka. 30 OCT ...

Ordenantzen aldaketa

Udal zerbitzuak eman edo jarduerak egiteagatik prezio publikoak arautzeko ordenantzaren aldaketaren hasierako onarpena 16 JUN ...

2020ko Egutegi fiskala

Udalak prestatutako 2020ko urtealdiari dagozkion Zerga eta Prezio Publikoen Egutegi Fiskala: 1 ENE ...

Ategi eraikineko taberna-jatetxearen ostalaritza zerbitzuen kontratazioa esleitzeko lehiaketa

Interesatuek pleguan zehaztutako dokumentazioa aurkeztu beharko dute, iragarkia publikatzen denetik, hilabeteko epearen barruan. 22 MAY...

Herri-langile baten kontratazioa

Uztailaren 15etik abuztuaren 31 arte 6 JUL Iragarki taula ...

Hautesle zerrenda ikusgai

Hautesle zerrenda ikusgai 25 MAY Iragarki taula ...

Gipuzkoako Urak, 2020 urteko lehenengo hiruhilabetea

2020 urteko lehenengo hiruhilabeteko ura, arazketa eta finantziaketa planaren erreziboak bidali direla 23 ABR ...