Agenda
Atzealdea

2020KO EKITALDIKO ULI MENDIKO EGUR USTIAKETA INORENGANATZEKO LIZITAZIOA.

20 URT
Iragarki taula

 

 

 

Lehena.- KOKAPENA Mendiaren plano ofizialean hurrengo zenbakiekin identifikatutako lur zerrendak: • ULI: B 47 unada

Bigarrena.- KONTRATUAREN XEDEA Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak, 2018ko urriaren 9an onartutako baldintza Teknikoen pleguan adierazitako “Uli” izeneko herri onurako mendiko zenbait unadatan matarrasaz (mozketaz) egin beharreko egur ustiaketa burutzea da kontratuaren xedea.

Hirugarrena.- Udaleko Idazkaritzan 9:00-14:00 ordutegian eta www.berastegi.eus. (Kontratazio profila)

Laugarrena.- Eskaintzak aurkezteko epea. 2020ko otsailaren 3an 14:00 ordutan amaitzen da.

Berastegi, 2020ko urtarrilaren 13a.—

                        Amaia Azkue Eizagirre, alkatea