Agenda
Atzealdea

Berastegiko Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren hirugarren aldaketa puntualaren behin behineko onarpena, egoitza eraikinak dituzten lurzoru urbanizaezineko lursailetan eranskinak ezartzeari dagokionez

EGOERA: BEHIN BEHINEKO ONARPENA 2022KO IRAILAREN 13KO OHIKO PLENOAN
13 IRA 13 IRA
Iragarki taula | Parte-hartze prozesua

EGOERA: BEHIN BEHINEKO ONARPENA 2022KO IRAILAREN 13KO OHIKO PLENOAN

I. ERANSKINA EUSKARAZ ETA GAZTELANIAZ