Dokumentuak

Atzealdea

Udal plenoa

Udal plenoaren ezohiko bilkuraren deialdia
8 MAI
Iragarki taula

EZOHIKO OSOKO BILKURAREN DEIALDIA

         Alkate–Lehendakariak agindutakoari jarraiki, honakoarekin EZOHIKO OSOKO BILKURARAKO deialdia luzatzen dizut, adierazten dizudan egun eta ordutan egin beharrekoa, eta erabaki duen jarraiko gai zerrenda eztabaidatzeko.

EGUNA: 2018ko maiatzaren 8, ASTEARTEA

ORDUA: 20:30

        AZTERGAI ZERRENDA:

  1. Berastegiko Gazteleku lokala arautzen duen Ordenantzaren hasierako onarpena.

  2. Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren hitzarmen berrirako irizpideak onartzeko proposamena.

  3. Berastegiko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 2. aldaketa puntualaren onespena espediente hasiera onartzeko proposamena.

  4. Herri partaidetzaren programaren onarpena.

 

Erabaki hau zinegotzi guztiei jakinaraziko zaie, eta beharrezkoa den dokumentazioa banatuko zaie deialdiarekin batera,  eta oholean Bando bidez iragarriko da herritarren ezagupenerako. Bete dadin honela agintzen da.

 

Berastegin,2018ko maiatzaren 4a.