Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2018ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 187.800,00€
2 Zeharkako zergak 22.000,00€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 129.200,00€
4 Transferentzia arruntak 852.230,32€
5 Ondare sarrerak 49,68€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0,00€
7 Kapital transferentziak 18.750,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Pasibo finantzieroak 0,00€
  Guztira 1.210.030,00€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 359.800,00€
2 Ondasun arrunten erosketa 361.264,00€
3 Finantza gastuak 12.000,00€
4 Transferentzia arruntak 105.700,51€
6 Inbertsio errealak 302.265,49€
7 Kapital transferentziak 0,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Finantza pasiboak 69.000,00€
  Guztira 1.210.030,00€

 

Ikusi aurreko aurrekontuak: