Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2021eko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 204.500,00€
2 Zeharkako zergak 16.000,00€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 115.850,00€
4 Transferentzia arruntak 773.261,27€
5 Ondare sarrerak 0,00€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0,00€
7 Kapital transferentziak 0,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Pasibo finantzieroak 0,00€
  Guztira 1.109.611,27€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 503.000,00€
2 Ondasun arrunten erosketa 337.950,00€
3 Finantza gastuak 7.000,00€
4 Transferentzia arruntak 92.478,00€
6 Inbertsio errealak 96.183,27€
7 Kapital transferentziak 0,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Finantza pasiboak 73.000,00€
  Guztira 1.109.611,27€

 

Ikusi aurreko aurrekontuak: