Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2017ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 187.800,00€
2 Zeharkako zergak 24.000,00€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 140.300,00€
4 Transferentzia arruntak 803.330,91€
5 Ondare sarrerak 350,00€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0,00€
7 Kapital transferentziak 18.750,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Pasibo finantzieroak 0,00€
  Guztira 1.174.530,91€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 348.450,00€
2 Ondasun arrunten erosketa 353.250,00€
3 Finantza gastuak 15.000,00€
4 Transferentzia arruntak 107.000,51€
6 Inbertsio errealak 285.830,40€
7 Kapital transferentziak 0,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Finantza pasiboak 65.000,00€
  Guztira 1.174.530,91€

 

Ikusi aurreko aurrekontuak: