Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2022ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 206.000,00€
2 Zeharkako zergak 18.000,00€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 131.350,00€
4 Transferentzia arruntak 859.895,41€
5 Ondare sarrerak 40.000,00€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0,00€
7 Kapital transferentziak 0,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Pasibo finantzieroak 0,00€
  Guztira 1.255.245,41€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 545.566,90€
2 Ondasun arrunten erosketa 362.750,00€
3 Finantza gastuak 6.000,00€
4 Transferentzia arruntak 94.628,51€
6 Inbertsio errealak 173.300,00€
7 Kapital transferentziak 0,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Finantza pasiboak 73.000,00€
  Guztira 1.255.245,41€

 

Ikusi aurreko aurrekontuak: