Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2016ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 184.800,00€
2 Zeharkako zergak 24.000,00€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 144.650,00€
4 Transferentzia arruntak 707.615,00€
5 Ondare sarrerak 300,00€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0,00€
7 Kapital transferentziak 18.750,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Pasibo finantzieroak 0,00€
  Guztira 1.080.115,00€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 345.000,00€
2 Ondasun arrunten erosketa 380.275,00€
3 Finantza gastuak 18.500,00€
4 Transferentzia arruntak 104.584,00€
6 Inbertsio errealak 167.756,00€
7 Kapital transferentziak 0,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Finantza pasiboak 64.000,00€
  Guztira 1.080.115,00€

 

Ikusi aurreko aurrekontuak: