Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2019ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 187.800,00€
2 Zeharkako zergak 16.000,00€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 126.200,00€
4 Transferentzia arruntak 761.650,00€
5 Ondare sarrerak 0,00€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0,00€
7 Kapital transferentziak 0,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Pasibo finantzieroak 0,00€
  Guztira 1.091.650,00€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 375.000,00€
2 Ondasun arrunten erosketa 399.050,00€
3 Finantza gastuak 10.500,00€
4 Transferentzia arruntak 109.400,51€
6 Inbertsio errealak 127.699,49€
7 Kapital transferentziak 0,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Finantza pasiboak 70.000,00€
  Guztira 1.091.650,00€

 

Ikusi aurreko aurrekontuak: