Udal iragarkiak

Atzealdea

Udal plenoa

Udal plenoaren ezohiko bilkuraren deialdia
15 URR
Iragarki taula

OHIKO OSOKO BILKURAREN DEIALDIA

Alkate–Lehendakariak agindutakoari jarraiki, honakoarekin EZOHIKO OSOKO BILKURARAKO deialdia luzatzen dizut, adierazten dizudan egun eta ordutan egin beharrekoa, eta erabaki duen jarraiko gai zerrenda eztabaidatzeko.

EGUNA: 2018ko urriaren 15, ASTELEHENA

ORDUA: 20:45

        AZTERGAI ZERRENDA:

  1. Berastegiko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 2. aldaketa puntualaren hasierako onespena.

  2. 2019. Urtean eragina izan dezaten ordenantza fiskalen aldaketa egiteko proposamena.

 

Erabaki hau zinegotzi guztiei jakinaraziko zaie, eta beharrezkoa den dokumentazioa banatuko zaie deialdiarekin batera,  eta oholean Bando bidez iragarriko da herritarren ezagupenerako. Bete dadin honela agintzen da.

 

Berastegin, 2018ko urriaren 10a.