Udal iragarkiak
Atzealdea

Udal plenoa

Udal plenoaren ohiko bilkuraren deialdia
25 OTS
Iragarki taula

OHIKO OSOKO BILKURAREN DEIALDIA

Alkate–Lehendakariak agindutakoari jarraiki, honakoarekin OHIKO OSOKO BILKURARAKO deialdia luzatzen dizut, adierazten dizudan egun eta ordutan egin beharrekoa, eta erabaki duen jarraiko gai zerrenda eztabaidatzeko.

EGUNA: 2019ko otsailaren 25, ASTELEHENA

ORDUA: 20:30

        AZTERGAI ZERRENDA:

1. Alkatetzaren ebazpenen berri ematea.

 

2. Aurreko batzarrei dagozkien aktei oharpen aurkezpena:

  •  2018ko azaroak 26ko akta.(Ohiko bilkura)

3. “Tolosaldeko Euskalgintzaren Gobernantza eredu berria. Tolosaldeko euskararen mahaia” mozioa onartzeko proposamena.

 

4. “GURASOS-en manifestua” onartzeko proposamena.

 

5. Tolosaldea Sahararen adierazpena onartzeko proposamena.

 

6. Martxoak 8. Emakumeen nazioarteko eguna adierazpena onartzeko proposamena.

 

Erabaki hau zinegotzi guztiei jakinaraziko zaie, eta beharrezkoa den dokumentazioa banatuko zaie deialdiarekin batera,  eta oholean Bando bidez iragarriko da herritarren ezagupenerako. Bete dadin honela agintzen da.

 

Berastegin, 2019ko otsailaren 21a.