Udal iragarkiak

Ordenantzen aldaketa

Udal zerbitzuak eman edo jarduerak egiteagatik prezio publikoak arautzeko ordenantzaren aldaketaren hasierako onarpena 16 EKA ...

2020ko Egutegi fiskala

Udalak prestatutako 2020ko urtealdiari dagozkion Zerga eta Prezio Publikoen Egutegi Fiskala: 1 URT ...

Gipuzkoako Urak, 2020 urteko lehenengo hiruhilabetea

2020 urteko lehenengo hiruhilabeteko ura, arazketa eta finantziaketa planaren erreziboak bidali direla 23 API ...