Datoak, demografia etab.

Datoak, demografia etab.

Biztanleria
  2016 2011 2006 2001
Gizonezkoak 551 555 528 522
Emakumezkoak 513 487 453 451
0-19 250 231 214 209
20-64 632 648 595 602
>64 182 163 172 162
Biztanleria guztira 1064 1042 981 973
Biztanleriaren dentsitatea 23 23 21 20

 

Udalaren estatistika gehiago