Hirigintza

Hirigintza

Lan-lerroak

Hirigintza-sailaren lan-lerroak honakoak dira:

  • Hirigintza planeamendua, kudeaketa eta diziplina.
  • Obra lizentziak.
  • Jarduera lizentziak eta irekitzeko lizentziak.
  • Ingurumenaren babesa.
  • Garapen eramangarria.
  • Etxebizitza publikoaren eta babestuaren sustapena.
  • Herri-lanak: eraikuntza lan berriak eta lehendik daudenak handitzea.

 

Arauak

HIRIGINTZA ARAUAK AZKEN ONARPENA DATA ARGITALPENA
Berastegiko Hiria Antolatzeko Plan Orokorra Azken onarpena 2013/07/23 2013/11/19
Udal ordenantza eta araudiak - Hirigintza Azken onarpena 2014/01/03 2014/01/21
HAPOren 1.go aldaketa puntuala Hasierako onarpena 2015/07/07 2015/07/17

Berastegiko HAPOaren "D. Katalogoa" dokumentuaren aldaketa puntuala

Hasierako onarpena 2021/06/01 2021/06/17

 

Berastegiko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

MEMORIA

NORMA URBANISTIKO OROKORRAK

KATALOGOA

BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOAREN IKERKETA

IRAUNKORTASUN EKONOMIKOAREN MEMORIA

ESTANDARREN JUSTIFIKAZIOA

MATRIZ ERABILGARRIAK

 

NORMA PARTIKULARRAK

AU1

URETA 1
URETA 2

URETA 3
URETA 4

AU2

BEKOBEAZE 1
BEKOBEAZE 2
BEKOBEAZE 3
BEKOBEAZE 4

AU3

ATEGI 1
ATEGI 2
ATEGI 3
ATEGI 4

AU4

DENDA BERRI 1
DENDA BERRI 2
DENDA BERRI 3
DENDA BERRI 4
DENDA BERRI 5
DENDA BERRI 6
DENDA BERRI 7

AU5

AZPILLETA 1
AZPILLETA 2
AZPILLETA 3
AZPILLETA 4
AZPILLETA 5
AZPILLETA 6

AU6

KALE NAGUSIA  1
KALE NAGUSIA  2
KALE NAGUSIA  3
KALE NAGUSIA  4
KALE NAGUSIA  5
KALE NAGUSIA  6
KALE NAGUSIA  7
KALE NAGUSIA  8
KALE NAGUSIA  9
KALE NAGUSIA 10
KALE NAGUSIA 11
KALE NAGUSIA 12
KALE NAGUSIA 13

AU7

MAIAZKOENEA 1
MAIAZKOENEA 2
MAIAZKOENEA 3
MAIAZKOENEA 4
MAIAZKOENEA 5
MAIAZKOENEA 6

AU8

ATXUKARRO 1
ATXUKARRO 2
ATXUKARRO 3
ATXUKARRO 4
ATXUKARRO 5
ATXUKARRO 6

AU9

SUTEGI 1
SUTEGI 2
SUTEGI 3
SUTEGI 4
SUTEGI 5
SUTEGI 6

AU10

DANBOLIN 1
DANBOLIN 2
DANBOLIN 3
DANBOLIN 4
DANBOLIN 5
DANBOLIN 6

AU11

VISTA EDER 1
VISTA EDER 2
VISTA EDER 3
VISTA EDER 4
VISTA EDER 5
VISTA EDER 6

AU12

LEITZALDE 1
LEITZALDE 2
LEITZALDE 3

AU13

ELIZONDO ELDUA 1
ELIZONDO ELDUA 2
ELIZONDO ELDUA 3
ELIZONDO ELDUA 4

AU14

ESKOLA ETXE 1
ESKOLA ETXE 2
ESKOLA ETXE 3
ESKOLA ETXE 4
ESKOLA ETXE 5
ESKOLA ETXE 6
ESKOLA ETXE 7
ESKOLA ETXE 8
ESKOLA ETXE 9
ESKOLA ETXE10

AU15

ZELAITXO BERRI ELDUA 1
ZELAITXO BERRI ELDUA 2
ZELAITXO BERRI ELDUA 3
ZELAITXO BERRI ELDUA 4
ZELAITXO BERRI ELDUA 5
ZELAITXO BERRI ELDUA 6

AU16

MUNKSJO 1
MUNKSJO 2

S1

KIROLEGI 1

KIROLEGI 2

KIROLEGI 3

KIROLEGI 4

 

 

PLANO OROKORRAK

I 1.KOKAPENA
2.1.TOPONIMIA
2.2.TOPONIMIA
II 1.EGITURA ANTOLAMENDUA 1
1.EGITURA ANTOLAMENDUA 2
1.EGITURA ANTOLAMENDUA 3
1.EGITURA ANTOLAMENDUA 4
1.EGITURA ANTOLAMENDUA 5
2.KALIFIK. GLOBALA, HIRI INGUR.
3.LURZORUAREN SAILKAPENA. ESPARRU NATURALEN MUGAKETA 1
3.LURZORUAREN SAILKAPENA. ESPARRU NATURALEN MUGAKETA 2
3.LURZORUAREN SAILKAPENA. ESPARRU NATURALEN MUGAKETA 3
3.LURZORUAREN SAILKAPENA. ESPARRU NATURALEN MUGAKETA 4
3.LURZORUAREN SAILKAPENA. ESPARRU NATURALEN MUGAKETA 5
4.LURZORUAREN SALKAPENA. HERRI INGURUA
5.SISTEMA OROKORRAK HIRILUR ETA LURZORU URBANIZAGARRIAN
6.1.1.BIDE SAREA
6.1.2.BIDE SAREA
6.2.UR HORNIDURAREN SAREA 
6.3.SANEAMENDU OROKORRAREN SAREA
6.4.ELEKTRIZITATE SARE OROKORRA
6.5.GASAREN SARE OROKORRA
6.6.TELEFONO SARE OROKORRA
III

1.KALIFIKAZIO XEHATUA

IV

1.HIRIG. ANTOL. GAINJARRITAKO BALDINTZATZAILEAK 1
1.HIRIG. ANTOL. GAINJARRITAKO BALDINTZATZAILEAK 2
1.HIRIG. ANTOL. GAINJARRITAKO BALDINTZATZAILEAK 3
1.HIRIG. ANTOL. GAINJARRITAKO BALDINTZATZAILEAK 4
1.HIRIG. ANTOL. GAINJARRITAKO BALDINTZATZAILEAK 5

V 1.HIRIGINTZA GAUZATZEKO BALDINTZAK 
VI

1.KATALOGOA

VII

1.ANTOLAMENDU ARGIGARRIA